Sociala Medier

Ångest över den inaktiva feeden? Sociala medier är ett ovärderligt verktyg när det kommer till att knyta kontakt, bygga relationer samt sätta ditt företag på kartan. Boosta din sociala närvaro med oss!

vi hjälper dig att bygga långsiktiga relationer

Att underhålla sina sociala medier är viktigt för varumärket idag. Det kräver mycket tid, engagemang samt kunskap. Ibland kan det stjäla för mycket tid för att du skall hinna med din kärnverksamhet. Lämna över det jobbiga till oss! Vi planerar, producerar och schemalägger inlägg samt tävlingar.

På JF Consulting gillar vi som ni kanske förstått att mäta samt förbättra saker. Vi bistår kontinuerligt med utförlig statistik som vi sedan tolkar åt er. Med statistiken kan vi med tiden också justera och förbättra inlägg samt annonskampanjer.

Sociala Medier